TÁMOP-3.1.4

Kedvezményezett:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Projekt címe:
Egészségtudatos életmódra, tartalmas életvitelre nevelés és kompetencia fejlesztés a Táncsics Keriben
A szerződött támogatás összege: 11 882 770 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának: 2015. május 1. – 2015. október 31.
A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0443
A projekt tartalmának bemutatásaA projekt célja, hogy az ingerszegény környezetben élő hátrányos helyzetű tanulók lehetőséget kapjanak az egészségtudatos életmód és a tartalmas életvitel kialakítására.A megvalósítandó tevékenységek révén a pedagógusok szakmai felkészültsége és pedagógiai kultúrája is fejlődjön, segítve a tanulóközpontú nevelést-oktatást.A hátrányos helyzetű tanulóknak a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon megmutassuk, hogyan tudják jól megismerni a környezetüket, milyen veszélyekkel találkozhatnak, és azokat miként előzhetik meg. A projekt megvalósítása során a tanulók olyan tevékenységekkel ismerkedjenek meg, melyek sikerélményt nyújtanak, növelik önbizalmukat és megmutatják a szabadidő hasznos és tevékeny eltöltésének néhány formáját.Célunk, hogy az iskolán kívül töltött idejüket úgy osszák be, a napirendjüket úgy alakítsák ki, hogy a hátrányos helyzetükből fakadó lemaradást csökkenteni lehessen. Az iskola által szervezett foglalkozások fő célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának elősegítése. A mozgásos  tevékenységek révén fejlődjön az együttműködési hajlam, alakuljon ki bennük a csapatban való együtt-tevékenykedés igénye. A vetélkedők, nyelvi programok javítsák a kommunikációs képességüket, fejlődjön szóbeli kifejezőkészségük, merjenek egymás előtt szerepelni. Ismerjék meg a káros szenvedélyek negatív velejáróit. Tudjanak meg minél többet az egészséges táplálkozásról, ehhez ízelítőt és elkészítési ötleteket kapjanak.

Pályázat keretében megvalósuló programok beszámolóiért kattintson IDE!