Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje